Conferentie van Dr Beco en bezoek van het onderzoekscentrum Zoetis op 5 oktober