Conferentie van Dr Beco en bezoek van het onderzoekscentrum Zoetis op 5 oktober

Bezoek van het Zoetis R & D centrum in Louvain la Neuve