Wettelijke vermeldingen & Privacy

Verantwoordelijke Uitgever

Centre vétérinaire monvt.eu
Sc. S.P.R.L Docteurs Beco Heyneman Centre Vétérinaire Dermatologique
Dr. Luc BECO
Avenue Reine Astrid, 104
4900 Spa
Belgium

+32 87 774 722

VAT ID: BE0871289236

Website-Productie & Hosting

MUM digital agency
Strategy | Marketing | Websites | Applications | Design

3, Om Knupp
L-9991 Weiswampach
Luxembourg
www.mum.lu

Web Hosting / Datacenter

Microsoft Azure
Amsterdam Data Center
Agriport 601
Middenmeer
Netherlands

Juridische informatie & gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden betreffende de toegang tot de site

Ieder persoon (hierna 'de gebruiker') die zich toegang verschaft tot de voorliggende website van (hierna 'de site') wordt verondersteld het geheel van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze site zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

De site is te allen tijde en wereldwijd toegankelijk. De gebruiker die er verbinding mee maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wetgeving en/of de reglementeringen die van kracht zijn in het land waar hij/zij verblijft, of van waaruit hij/zij verbinding maakt met de site.

Wijzigingen van de huidige gebruiksvoorwaarden, de rechtsbevoegdheid en het toepasselijke recht

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd door de uitgever. De geldende gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik van de site zijn deze die op de site zijn gepubliceerd op het ogenblik dat de gebruiker de site raadpleegt. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de huidige gebruiksvoorwaarden brengt de geldigheid van de andere bepalingen van de huidige voorwaarden niet in het gedrang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Niettemin alle informatie van de site minutieus werd gecontroleerd, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen enkel geval kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie; evenmin kan de uitgever garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle inlichtingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid.

De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden of social media paginas, waarnaar hyperlinks van de site verwijzen.
Tot slot wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af in het geval van en wordt alle garantie uitgesloten voor een onderbreking van de service of een slechte werking van de site. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan oplopen als gevolg van zijn/haar bezoek aan de site of zijn/haar gebruik ervan.

Privacy en persoonsgegevens

Data Security

The publisher uses Security Sockets Layer (SSL) encryption technology to encrypt sensitive personal information before it travels over the internet.

The security of personal information is important to the publisher. The publisher follows generally accepted standards to protect the personal information submitted, both during transmission and once the publisher receives it. However, no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, the publisher can never guarantee its absolute security.

Because of the technical requirement to ensure reliability and security, the publisher may store personal information in locations outside of the publisher's direct control (for instance, on servers located in datacenters, at hosting providers, or on backup servers).

Privacybeleid

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt worden verwerkt door "MONVT" (SC SPRL Docteurs Beco-Heyneman, Cabinet Vétérinaire-Dermatologie Avenue Reine Astrid, 104 tot 4900 Spa) met als enig doel het beheer van onze klanten en het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de verzorging van uw dieren. Het kan nodig zijn om externe medewerkers (onderaannemers) in te schakelen. Sommige persoonsgegevens kunnen daarom aan hen worden doorgegeven. Alle onderaannemers van "MONVT" hebben zich ertoe verbonden de Europese normen na te leven die zijn opgelegd door het "Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer" en uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken in het kader van de opdracht die wij hun hebben toevertrouwd.

Dit kan in het bijzonder gebeuren:

  • Voor serologische, hormonale, histopathologische, histopathologische,..... of enige andere analyse.
  • ander type analyse dat de tussenkomst van een extern laboratorium vereist.
  • Voor de identificatie van uw huisdieren,
  • Voor het bijhouden van onze boekhouding,
  • Als een van je dieren sterft...,
  • ...

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor "MONVT" is Dr. Luc BECO. Hij kan te allen tijde per e-mail gecontacteerd worden op het volgende adres: info@monvt.eu
De persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen kunnen bestaan uit: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s), identiteitskaartnummer, nationaal nummer, enz. In ieder geval zullen de verzamelde persoonlijke gegevens beperkt blijven tot de gegevens die nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

In het kader van het legitieme belang van "MONVT" bij het promoten van haar diensten bij haar klanten, kunnen bepaalde persoonsgegevens worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail informatie te verstrekken met betrekking tot de door "MONVT" aangeboden diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via e-mail op het volgende adres: info@monvt.eu

In het kader van het legitieme belang van "MONVT" om ervoor te zorgen dat de dieren voldoende worden verzorgd, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan andere dierenartsen indien hun tussenkomst noodzakelijk is. u kunt ook bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke dierenarts van uw dier op de hoogte te stellen of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@monvt.eu

Om de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor uw dieren te garanderen, worden de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tot 5 jaar nadat wij kennis hebben genomen van het overlijden van uw laatste dier dat door "MONVT" is behandeld of, indien wij niet over deze informatie beschikken, 7 jaar na uw laatste bezoek aan onze instelling bewaard. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd of anoniem gemaakt (onder voorbehoud van een specifieke wettelijke verplichting).

Indien u toegang wenst tot uw gegevens, ze wenst te corrigeren, zich wenst te verzetten tegen het gebruik ervan in een specifieke context, de verwijdering ervan wenst te vragen of de overdraagbaarheid ervan wenst, kunt u te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen door middel van de daartoe bestemde formulieren bij de receptie van onze structuur of per e-mail op het volgende adres: info@monvt.eu

Als u van mening bent dat wij onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet nakomen, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming: Pressestraat 35 in 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, Tel: +32 2 274 48 00, Fax: +32 2 274 48 35. De bevoegde autoriteit is de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.

Gebruik van Cookies

Gebruik van cookies

Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Cookies zijn onschadelijke kleine tekstbestanden die geen enkele invloed hebben op uw privacy, noch op de beveiliging van uw computer.

Cookies verhogen het comfort van de gebruiker op de site en laten de uitgever toe anonieme statistische gegevens in te zamelen over het websitebezoek.

De uitgever informeert de gebruiker erover dat de site gebruik maakt van cookies om het gebruikscomfort van de site te verhogen door de prestaties te verbeteren en statistieken op te stellen over het websitebezoek.

Vermits de site niet kan werken zonder gebruik te maken van deze cookies, worden alle gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik ervan verzocht om hun browsersessie op de site onmiddellijk te beëindigen.

Om te achterhalen hoe u cookies op uw computer kunt verbieden of wissen, kunt u terecht in de documentatie van uw browser.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Use of Google Maps

The site may use Google Maps API in order to visually display geographical information. By using Google Maps, data about map usage is collected, stored in cookies and transferred to Google. More information about data processing by Google can be found in the Google Privacy statement. This is where the user can modify his or her personal privacy settings for Google services.

Embedded Youtube Videos

The site may contain embedded videos hosted on YouTube, operated by YouTube LLC CA, USA. When visiting a page containing an embedded YouTube video, information about the user’s view and usage of this video is collected, stored in cookies and transferred to YouTube. If the user’s browser is authenticated to YouTube, the user’s personal identification may also be transferred to YouTube.

The user may avoid this personal identification by logging out of YouTube before using the site.

Embedded Facebook Plug-Ins

The publisher uses the Facebook Plugin, a service provided by the social media network facebook, Inc. (“Facebook”).

When the user visits a page containing an embedded Facebook Plugin (feed, Like buttons, sharing buttons), the plugin’s files are loaded from Facebook servers and Facebook will thereby obtain information about the users IP address, the page he visited as well the date, time of this visit.

In case the user’s browser has previously logged in to the users account on the the Facebook.com website, Facebook will be able to identify the user and associate his visit to the publisher’s website to his account. Also, any interaction of the user with the Facebook plugin is tracked by Facebook and may be published on the users Facebook profile.

The user may refuse this behavior by logging out of Facebook.com prior to his visit of the publisher’s website, or by making use of a browser add-on blocking the tracking by Facebook.

More information about Facebook’s privacy policy and opt-out options can be found at https://www.facebook.com/policy.php.

Cookie Settings

As the site cannot operate without the use of the publisher’s cookies, the publisher requests the user who declines cookies to leave the site and abandon their browsing session on the site immediately.

The user may refuse the use of some third-parties or partners’ cookies by selecting the appropriate settings in the browser. In this case the user may not be able to take advantage of certain features, services, applications or tools of the site. To change the cookies’ settings in the browser, the user should refer to the browser documentation.

Version: 15-3-2024