Multiresistente Staphylococcus - MRSA- MRSI - MRSP

Bacterial cutaneous infection - MRSP
Pustule - Pyoderma - Cutaneous bacterial infection

Stafylokokken zijn de meest voorkomende verwekkers van bacteriële huidinfecties (pyodermie). Tot voor kort waren conventionele/klassieke antibiotica doeltreffend bij de bestrijding van deze infecties. Maar nieuwe soorten stafylokokken zijn nu resistent tegen veel/meeste antibiotica: zij zijn resistent tegen methiciline en worden "Methicilline-resistente stafylokokken (MRS)" genoemd.

In de menselijke geneeskunde is het niet ongewoon om een Staphylococcus aureus multiresistente (MRSA) bacteriële infectie op te lopen na een ziekenhuisopname.

Bij honden zijn deze Staphylocoques intermedius multiresistants (MRSI) ook aangetroffen. Zij vertegenwoordigen 17% van alle stafylokokkenkweken in de VS. Ze zijn pas onlangs in Europa verschenen. Tenslotte wordt in een artikel in de krant "Veterinary Dermatology" melding gemaakt van het voorkomen (van deze bacteriën) bij 23% van de bacteriële onderzoeken.